Wat willen wij

Wat willen wij

CHEMPS is in 1999 opgericht in Zeist. Officieel zet CHEMPS zich in voor:

“CHEMPS wil door het organiseren van (top)sport- en spel-activiteiten jongeren in beweging en met elkaar in contact brengen, zodat ze hun gegeven talenten leren ontdekken als ook, met alle ruimte en respect, de waarden en normen uit de Bijbel.”chemps_watwillenwij

Duidelijk moet zijn dat bij CHEMPS de sport voorop staat. CHEMPS wil door middel van de sporters, de sport veranderen. Dat ons christelijk geloof daar een wezenlijke rol in speelt maken we graag duidelijk.

We willen in ons doen en laten (badmintonselectie, badmintonkampen, website) laten zien dat ‘Sport en Geloof’ perfect te combineren zijn. Aan de ene kant willen we gelovige sporters daarbij helpen. Op elk niveau. Aan de andere kant willen we sporters, die het christelijk geloof niet kennen, laten zien wat voor meerwaarde dat geeft. Om maar niet te zeggen dat ze iets belangrijks missen.

Dat laten we zien door onder andere ons comité van aanbeveling. We zijn blij en dankbaar met hun ‘7×7’ woorden over CHEMPS. Dat laat in de praktijk zien wat wij graag willen.

De praktijk is waar het om draait bij CHEMPS. Spelers, trainers, coaches en ouders laten ervaren wat het geloof met hen kan doen. Daar horen voor ons een aantal uitspraken bij. Bijvoorbeeld: “Iedereen is een topper op zijn eigen niveau!”. Zo proberen we iedereen te benaderen om hun eigen vaardigheden. De lat zo hoog leggen dat iedereen er net (of net niet) overheen kan springen.

“Als goede sporter ben je nog niet direct een goed mens. Andersom vaak wel”. Een aantal sporters laten zich voorstaan op hun sportprestaties. Maar van blijvende aard is hoe je je ontwikkeld als persoon.

De reacties van onze deelnemers zijn onverminderd positief. We blijven dan ook ons best doen om aan sporters met verschillende achtergronden onze basis uit te leggen. Met alle plezier.

 

Bart-Jan den Hollander

CHEMPS: Sport en Geloof Рd̩ perfecte combinatie